Flip book element

TẾT ĐOÀN VIÊN 3

673.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 2D, 8D, 7D, 11D

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G
KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

 

Danh mục:
Đọc tiếp

TẾT ĐOÀN VIÊN 2

732.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 17D, 2D, 9D, 10D

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G

 

Danh mục:
Đọc tiếp

TẾT ĐOÀN VIÊN 1

765.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 6D, 27D, 5D, 7D

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G

 

Danh mục:
Đọc tiếp

COMBO NHƯ Ý

1.099.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 16D, 21D, 22D, 23D, 24D, 25D

TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G
BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G
RASPBERRY 0 TRỨNG 150G
CHOCOLATE 0 TRỨNG 150G
PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G
CRANBERRY 0 TRỨNG 150G

 

Đọc tiếp

COMBO TÌNH THÂN

778.000 

Hộp bao gòm các mã bánh: 21D, 22D, 24D, 25D

BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G
RASPBERRY 0 TRỨNG 150G
PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G
CRANBERRY 0 TRỨNG 150G

 

Đọc tiếp

COMBO SẮC MÀU

691.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 16D, 21D, 23D, 24D

TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G
BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G
CHOCOLATE 0 TRỨNG 150G
PHÔ MAI 0 TRỨNG 150
G

Đọc tiếp

TRĂNG YÊU THƯƠNG 3

919.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 2D, 8D, 3D, 7D, 10D, 12D

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 0 TRỨNG 150G

(Đã bao gồm vỏ hộp M1 hoặc M2 Lục Bảo)

Danh mục:
Đọc tiếp

TRĂNG YÊU THƯƠNG 2

975.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 27D, 8D, 3D, 5D, 10D, 11D

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G
KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

(Đã bao gồm vỏ hộp M1 hoặc M2 Lục Bảo)

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.