COMBO NHƯ Ý

1.099.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 16D, 21D, 22D, 23D, 24D, 25D

TRÀ XANH 1 TRỨNG 150G
BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G
RASPBERRY 0 TRỨNG 150G
CHOCOLATE 0 TRỨNG 150G
PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G
CRANBERRY 0 TRỨNG 150G