COMBO TÌNH THÂN

778.000 

Hộp bao gòm các mã bánh: 21D, 22D, 24D, 25D

BLUEBERRY 0 TRỨNG 150G
RASPBERRY 0 TRỨNG 150G
PHÔ MAI 0 TRỨNG 150G
CRANBERRY 0 TRỨNG 150G