SUM VẦY 1

878.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 6B, 2B, 5B, 10B

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 2 TRỨNG 200G
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 200G
HẠT SEN 2 TRỨNG 200G
DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 200G

 

Danh mục: