SUM VẦY 2

768.000 

Hộp bánh bao gồm các mã: 2B, 3B, 5B, 9B

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 200G
THẬP CẨM 2 TRỨNG 200G
HẠT SEN 2 TRỨNG 200G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 200G

 

Danh mục: