SUM VẦY 3

706.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 8B, 3B, 7B, 11B

THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 200G
THẬP CẨM 2 TRỨNG 200G
ĐẬU XANH 2 TRỨNG 200G
KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG 200G

 

Danh mục: