TẾT ĐOÀN VIÊN 1

765.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 6D, 27D, 5D, 7D

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G

 

Danh mục: