TẾT ĐOÀN VIÊN 3

673.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 2D, 8D, 7D, 11D

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G
KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

 

Danh mục: