THÀNH Ý 1

1.197.000 

Hộp bao gồm các mã: XX, X6, X1, X2

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 2 TRỨNG 300G
THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 300G
HAT SEN 2 TRỨNG 300G
ĐẬU XANH 2 TRỨNG 300G

 

Danh mục: