THÀNH Ý 2

1.072.000 

Hộp bao gồm các mã: AA, XA, XD, X4

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT 2 TRỨNG 300G
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 300G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 300G
TRÀ XANH 2 TRỨNG 300G

 

Danh mục: