TRĂNG THANH 1

438.000 

HỘP TRĂNG THANH 1 BAO GỒM CÁC MÃ BÁNH: 12D, 13D, 14D, 26D

ĐẬU XANH 0 TRỨNG 150G
HẠT SEN 0 TRỨNG 150G
ĐẬU ĐEN 0 TRỨNG 150G
KHOAI MÔN HẠT SEN 0 TRỨNG 150G
Danh mục: