TRĂNG YÊU THƯƠNG 1

1.063.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 17D, 6D, 3D, 5D, 9D, 11D

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐB 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 0 TRỨNG 150G
KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

(Đã bao gồm vỏ hộp M1 hoặc M2 Lục Bảo)

Danh mục: