TRĂNG YÊU THƯƠNG 2

975.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 27D, 8D, 3D, 5D, 10D, 11D

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
HẠT SEN 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G
KHOAI MÔN HẠT SEN 1 TRỨNG 150G

(Đã bao gồm vỏ hộp M1 hoặc M2 Lục Bảo)

Danh mục: