TRĂNG YÊU THƯƠNG 3

919.000 

Hộp bao gồm các mã bánh: 2D, 8D, 3D, 7D, 10D, 12D

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM GÀ QUAY 1 TRỨNG 150G
THẬP CẨM 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150G
DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150G
ĐẬU XANH 0 TRỨNG 150G

(Đã bao gồm vỏ hộp M1 hoặc M2 Lục Bảo)

Danh mục: