TÂM GIAO 1

923.000 

GỒM CÁC MÃ BÁNH: 2A, 27A, 7A, 10A

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 2 TRỨNG 250G
THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 2 TRỨNG 250G
ĐẬU XANH 2 TRỨNG 250G
DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 250G

 

Danh mục: