TÂM GIAO 2

884.000 

GỒM CÁC MÃ BÁNH: 17A, 8A, 5A, 9A

THẬP CẨM NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 250G
THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 250G
HẠT SEN 2 TRỨNG 250G
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 250G

 

Danh mục: