TÂM GIAO 3

798.000 

GỒM CÁC MÃ BÁNH: 8A, 3A, 7A, 11A

THẬP CẨM GÀ QUAY 2 TRỨNG 250G
THẬP CẨM 2 TRỨNG 250G
ĐẬU XANH 2 TRỨNG 250G
KHOAI MÔN HẠT SEN 2 TRỨNG 250G

 

Danh mục: